Hyunday Open Barcelona 2008
Dades: Projecte:
Client Real Federación Española de Voley Playa. Muntatge de grades de 3200 localitats. Amb una zona especial coberta per autoritats i llotges, carpes pel village, sanitaris químics, plataformes i torres per il.luminació i TV.
Realització 2008.
Emplaçament Font Màgica de Montjuïc, Barcelona.