Visita de Sa Santedat el Papa Benet XVI
Dades: Projecte:
Client Arquebisbat de Barcelona – Focus Serveis de l’Espectacle SA. Projecte d’estructures desmuntables de grades, tarimes, pantalles, cadires i instal·lacions auxiliars per a l’equipament del recorregut del Sant Pare. Certificacions i plans d’emergència.
Realització 2010.
Emplaçament Barcelona; entorn Sagrada Família i Plaça Monumental.