Stands i marquesines
Dades: Projecte:
Client públics i privats. Stands exteriors, stands interiors i marquesines per a esdeveniments i fires a territori espanyol. Certificacions estructurals i projectes d’implantació.
Realització 2007-2011.
Emplaçament diversos emplaçaments a Espanya.