Habitatge unifamiliar a Cabrera de Mar (1)
Dades: Projecte:
Client Privat. Disseny i construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb planta soterrani, planta baixa, altell i piscina.
Realització 2004.
Emplaçament Urbanització Mas Terrillo, Cabrera de Mar.