Desfilada The Brandery 2011
Dades: Projecte:
Client Zona OZ + Fira de Barcelona. Conjunt d’estructures especials, baranes, passeres, torres de llum, de projecció i de sò per a l’Event de desfilada de moda The Brandery Winter, Gener 2011.
Realització Gener 2011.
Emplaçament Fira1, Pavelló8, Barcelona.

Video