Posts Tagged ‘modular_especials’
Edifici modular per a oficina de ventes
Edificio modular para oficina de ventasEdifici modular per a oficina de ventesModular building for office of sales

Edifici modular d’una planta utilitzat com a oficina de ventes de promoció inmobiliària a Barcelona.

Residència per a esportistes a Terrassa
Residencia para deportistas en TerrassaResidència per a esportistes a TerrassaAthlets residency in Terrassa

Projecte de mòduls prefabricats per a servir de residènca d’esportistes dins dels terrenys de l’Atlètic de Terrassa Hockey Club ATHC.