Posts Tagged ‘pantalles’
Pantalles, torres de sò i de control
Pantallas, torres de sonido y controlPantalles, torres de sò i de controlScreens, sound and control towers

Pantalles, torres de sò i de control per a diversos events musicals i esportius al territòri espanyol.

Visita de Sa Santedat el Papa Benet XVI
Visita de Su Santidad el Papa Benito XVIVisita de Sa Santedat el Papa Benet XVIVisit of His Holiness Pope Benedict XVI

Projecte d’estructures desmuntables de grades, tarimes, pantalles, cadires i instal·lacions auxiliars per a l’equipament del recorregut del Sant Pare.